0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 172.00 ฿

เกี่ยวกับ

ฉันมาเป็น scholar ดังที่ Bellagio Center ของมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์เรียกผู้ มาพำ นักและทำ งานในโครงการที่นี่ เป็นโครงการที่ให้ผู้มาพำ นักได้มาอยู่ร่วมกัน ณ สถานที่ที่ห่างไกลจนงาน ประจำ และงานจรอื่นๆ ตามตัวไม่ถึง เพื่อทำ เรื่องที่อยากคิดอยากทำ ให้เป็นรูปเป็น ร่าง ดังคำ ที่ว่า ‘จิตต้องนิ่งจึงจะมีพลัง” หัวข้อเรื่องที่ฉันเสนอมาทำ งาน ทำ ให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการฉงน “ประเทศไทยจำ เป็นต้องปฏิรูปการศึกษาด้วยหรือ และเหตุใดจึงคิดว่าการ ศึกษาแนวเสรีวิทยาจะเหมาะสมกับอุดมศึกษาไทย”

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 210 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 51.52 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ atcharasutti

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว