0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 172.00 ฿

เกี่ยวกับ

สำนักพิมพ์ : ต้นคิด ราคาปก : 215 บาท ถ้าให้คนทำงานนิยามหรือจำกัดความเกี่่ยวกับเจ้านายตัวเอง 3 คำ แบบขอ 3 คำ ตามที่สมัยนี้กำลังนิยมกันจะต้องมีคำเหล่านี้หลุดออกมา เช่น เอาดี เข้าตัว จอมจู้จี้ขี้ลำเอียง เลี่ยงงานหนัก ฯลฯซึ่่งไม่ว่าจะเป็นคำนิยามแบบไหนก็ล้วนแต่เป็นนิยามในเชิงลบ (ที่เจือปนไปด้วยอคติ) ทั้้งนั้้นนั่่นเพราะส่วนใหญ่ด้วยตำแหน่ง หน้าที่่ของความเป็นลูกน้อง ที่่เมื่่อทำงานกับเจ้านายไปสั กพักจะเริ่่มสะสมทัศนคติเชิงลบต่อเจ้านายมากขึ้้น จากคะแนนเต็มร้อยเปอร์เซ็็นต์ในช่วงแรกๆ ก็ค่อยๆ ลดลง จนบางคนอาจให้เหลือศูนย์และติดลบไปเลยก็มีในฐานะที่ผมเคยเป็นทั้้งลูกน้องและหัวหน้า ผมพบว่าคนเรานั้้นไม่มีใครสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็็นต์ทุกคนไม่ใช่ Perfect Man และPerfect Woman ที่่จะมีความสมบูรณ์ไม่มีที่่ติทุกคนมีด้านไม่ดีของตัวเองด้วยกันทั้้งนั้้น เพราะฉะนั้้นการเป็นลูกน้องในที่่ทำงานย่อมต้องมีโอกาสเจอปัญหาต่างๆ นานากับเจ้านาย กับเจ้านายคนนี้ก็เจออีกอย่าง เจ้านายคนนั้นอาจเจออีกอย่าง แต่ถ้าเลือกได้ที่จะทำให้ปัญหาเหล่านั้นน้อยลงหรือหมดไป คุณต้องเป็นฝ่ายรุกแก้ปัญหาและควบคุมเจ้านายเสียเองจากประสบการณ์ตรงที่่ผมได้พบเจอมาในการทำงาน และในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาส่วนบุคคลให้กับคนทำงานในองค์กรต่างๆ ปัญหาหนึ่งที่ผมต้องให้คำปรึกษาอยู่ เสมอคือ ปัญหาที่่เกิดจากเจ้านายผมจึงอยากถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านี้้ให้ใครหลายคนที่กำลังมีปัญหากับเจ้านาย เป็นฝ่ายพลิกสถานการณ์มาอยู่ เหนือกว่า การขีดทางให้เจ้านายเดินนั้้นเป็นเรื่่องท้าทาย แต่ไม่ยากอย่างที่คิดเพียงคุณเข้าใจ รู้ใจ และสามารถซื้้อใจนายมาอยู่ในกำมือของคุณได้สำเร็จ เมื่อนั้นการทำงานในชีวิตประจำวันของคุณก็จะมีแต่ความสุขและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com

รายละเอียด

ISBN : 9786165787772

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 161 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 8.05 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว