0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 483.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ ‘ตำราประสาทวิทยาศาสตร์ เล่ม 2’ นี้ ประกอบด้วยสาระสำคัญเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของระบบประสาท ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ต่อยอดจากเนื้อหาพื้นฐานด้านโครงสร้างของระบบประสาทที่รวบรวมอยู่ในตำราประสาทวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 (ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2564) โดยมุ่งหมายให้ผู้อ่านเข้าใจการทำงานของระบบประสาทในการรับรู้และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกของร่างกาย โดยนำเสนอควบคู่กับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางประสาทวิทยาศาสตร์ในทางการแพทย์ เช่น ยาที่มีผลต่อระบบประสาท และการตรวจวินิจฉัยโรคทางสมองและจิตประสาท เนื้อหาในภาพรวมเป็นการอธิบายกลไกการทำงานของระบบประสาทของมนุษย์ จากระดับเซลล์จากถึงระดับองค์รวมทั้งร่างกาย ตั้งแต่การสร้างและถ่ายทอดสัญญาณประสาท กระบวนการทางชีวเคมีของสารสื่อประสาท เมแทบอลิซึมของสมอง กลไกของการรับความรู้สึกด้านการมองเห็น การได้ยิน และประสาทสัมผัสทางเคมี บทบาทหน้าที่ของระบบประสาทต่อการการควบคุมภาวะธำรงดุลของระบบร่างกาย ตลอดจนการทำงานของสมองในระบบการรู้คิด จึงเป็นตำราอีกหนึ่งเล่มที่นิสิตนักศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จิตวิทยา รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการฟื้นฟูความรู้พื้นฐาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจติดตามความรู้ทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ ควรใช้สำหรับศึกษาค้นคว้าเพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของตนเอง

รายละเอียด

ISBN : 978-616-443-855-2

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 562 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 156.29 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว