1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 329.00 ฿

เกี่ยวกับ

การบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความจำเป็น ต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการบริหารงานองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารควรยึดหลักปฏิบัติที่สำคัญหลายประการ เช่น มีกลยุทธ์ในการบริหารงาน ใช้เครื่องมือมาประยุกต์ใช้ให้ถูกและเหมาะสม การสร้างคนเก่งให้กับองค์กร รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมให้กับองค์กร เป็นต้น และหนังสือ “15 เครื่องมือกับการบริหารองค์กร” เล่มนี้มีคำตอบให้ท่าน บทเรียนที่ 1 Vision Mission and Objective บทเรียนที่ 2 กลยุทธ์องค์กร บทเรียนที่ 3 Value Chain and SIPOC Model บทเรียนที่ 4 ?? KPI and OKR ?? บทเรียนที่ 5 Competency บทเรียนที่ 6 IDP and IPA บทเรียนที่ 7 Risk management บทเรียนที่ 8 Risk Register บทเรียนที่ 9 Risk Control and Internal Audit บทเรียนที่ 10 RCA บทเรียนที่ 11 FMEA บทเรียนที่ 12 Tree Diagram and Project บทเรียนที่ 13 CQI บทเรียนที่ 14 Kaizen บทเรียนที่ 15 Lean

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 204 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 68.42 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ อาจารย์กบนิศมา

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว