0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

เมืองซากอสเป็นที่ตั้งของศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งค้นพบโดยนักบุญที่ชื่อ เซอร์เจียส (St.Sergius) ศาสนสถานแห่งนี้ ประกอบไปด้วยอาราม โบสถ์วิหาร บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ รวมเรียกว่า ศาสนสถานทรินิตี้ของเซนต์เซอร์เจียส (Trinity Monastery of St.Sergius) เมืองซากอส ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาสนนิกายออร์โธดอกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 ของประเทศรัสเซีย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1993

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 100 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 29.81 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ป้าแจง

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว