0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

หนังสือ "มะกิ้งไม้เถามากประโยชน์จากยอดดอย" เล่มนี้ เรียบเรียงจากการสืบค้นเอกสารงานวิจัยและการสำรวจแหล่งปลูกต้นมะกิ้งและการใช้ประโยชน์ในชุมชน จากการดำเนินงานวิจัยตามโครงการสำรวจและศึกษาสารโภชนะเภสัชเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากมะกิ้งพื้นเมือง (Hodgsonia heteroclita (Roxb) จังหวัดลำปาง เป็นโครงการเพื่อสนองงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในปีงบประมาณ 2562 มาเรียบเรียงเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ โดยเนื้อหาด้านลักษณะพันธุศาสตร์ของพืชมะกิ้ง ลักษณะการเจริญเติบโต ออกดอกผล การใช้ประโยชน์ในชุมชน และแนวทางการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์มะกิ้งไม้เถาจากยอดดอย

รายละเอียด

ISBN : 978-974-625-892-0

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 44 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 15.31 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ KBS Knowledge BookStore

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว