0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 559.00 ฿

เกี่ยวกับ

- การวางแผนทางการเงินประกอบด้วยอะไรบ้าง 1. การวางแผนการลงทุน 2. การวางแผนหลังเกษียณ 3. การวางแผนภาษี 4. ถูกทุกข้อ - ปัจจัยที่บุคคลควรพิจารณา ก่อนการตัดสินใจระหว่างการเช่า (Leasing) และการซื้อ (Buying) คืออะไร 1. ความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน ระยะเวลาการชำระหนี้ 2. วงเงิน การชำระหนี้ ผู้ค้ำประกัน 3. ความเสี่ยงจากราคาทองคำ อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์ 4. ความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย มูลค่าซาก ค่าปรับเมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย - ข้อใด "ไม่ถูกต้อง" สำหรับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 1. ใครก็ตามที่มีการจ่ายเงินให้กับผู้อื่นต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายเอาไว้ทุกครั้ง 2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษีทางอ้อมทางหนึ่งที่รัฐกำหนดให้เสียภาษีล่วงหน้าก่อนถึงเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี 3. ภาษีที่ถูกหักไว้ล่วงหน้าถือเป็นเครดิตภาษีที่ผู้มีเงินได้มีสิทธินำไปหักออกจากภาษีที่คำนวณได้จากการยื่นแบบแสดงรายการตอนสิ้นปี 4. หากถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้เกิน ก็มีสิทธิขอคืนภาษีที่ถูกหักไว้เกินคืนได้

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 149 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 91.60 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ กูรู ข้อสอบ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup