3 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

จากผืนน้ำ จดผืนฟ้า จากผืนดิน จดผืนทราย ไม่มีแห่งหนใดในผืนแผ่นดินไทยที่ไม่มีรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทรงปฏิบัติภารกิจและมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาของราษฎรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของพระองค์เอง ทรงใช้พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ วางแผนงาน ค้นคว้าหาแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น ด้วยแนวพระราชดำริที่ต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ สาธารณสุข การศึกษา สังคม การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การเกษตร สิ่งแวดล้อม การคมนาคม เป็นต้น โดยทรงมุ่งเน้นให้ราษฎรมีที่ทำกินและมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่มีให้คงอยู่ตลอดไป การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือท่องเที่ยวเรียนรู้ ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากการเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเลือกสรรโครงการฯ ที่สวยงาม สมบูรณ์เหมาะสมกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้านต่างๆ เพื่อสัมผัสถึงความทุ่มเทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีต่อชาวไทย ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้คัดสรรมาให้เหมาะสำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวที่จะได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ ความเพลิดเพลิน กับธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่ยังคงได้รับการรักษาไว้อย่างดีงาม

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 184 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 30.10 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Tourism Authority of Thailand

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup