13 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ดูตัวอย่าง

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 19.00 ฿

เกี่ยวกับ

วารสาร “อู่ข้าว” ได้รับการเอื้อเฟื้ออย่างมากจาก อดีตอธิบดีกรมการข้าวชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ ท่านดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านไชยวัฒน์ วัฒนชัย ที่ปรึกษากรมการข้าว นักวิชาการและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ตลอดจนกัลยาณมิตรที่เกี่ยวข้องทุกวงการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการตระหนักถึง การทำนา ชาวนา แผ่นดิน ผู้บริโภค โดยพยายามเชื่อมโยงให้ไปถึงเพื่อนบ้านและเอเชียแปซิฟิกที่ประกอบไปด้วยผู้บริโภคข้าวถึง 55% ของประชากรโลก ความหวังในอนาคตอันใกล้ก็คือ “อู่ข้าว” จะเป็นสื่อกลางในการรวมกลุ่ม ผู้ประกอบการปัจจัยการผลิตสีเขียวเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพอย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยมีแนวทางการดำเนินการแบบ “อินทรีย์” เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีความพร้อมและใจรักอย่างแท้จริง ทั้งนี้เนื่องจากสารเคมีเป็นปัจจัยการผลิตที่ยังจำเป็นในกระบวนการผลิตอาหารของมนุษย์เพียงแต่ทำอย่างไรให้มีการใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมสมดุลปลอดภัยเป็นสำคัญ วารสาร “อู่ข้าว” จะเน้นส่งถึงผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจโดยผ่านช่องทาง การสมัครสมาชิกที่จ่ายเฉพาะค่าจัดส่ง รวมทั้งจุดรับวารสารที่กำหนดไว้ในแต่ละพื้นที่ในเขตการทำนาเช่นศูนย์เมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าวร่วมกับ “โครงการเกษตรกรยิ้ม” โดยมีการวางตลาดเพียงบางส่วนเพื่อให้เกิดการกระจายสู่ผู้สนใจอย่างทั่วถึง รวมทั้งการร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการเชื่อมทั้งข้อมูลและการกระจายวารสาร “อู่ข่าว” ฉบับนี้เท่าที่จะทำได้ด้วย นี่คือความตั้งใจของคณะผู้จัดทำ “อู่ข้าว” เพื่อให้เกิดการสืบสานจิตวิญญาณของข้าว คนไทย ชาติไทย และชนชาติที่บริโภคข้าวที่มีอยู่ค่อนโลก โดยหวังเป็นอย่างยิ่งในการที่ท่านกัลยาณมิตรทั้งหลายจะได้มีส่วนร่วมในการดำเนินเจตนารมณ์ดังกล่าวนี้ไปด้วยกัน

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 48 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 24.62 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : th

ฉบับอื่นของนิตยสารนี้

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup