13 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ดูตัวอย่าง

สำนักพิมพ์ :

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

Thailand Industrial Today เป็นนิตยสารธุรกิจอุตสาหกรรม สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ต้องการอัพเดทข้อมูล ความรู้ แนวคิด ในเชิงบริหารและการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเป็นสื่อกลางการแนะนำธุรกิจอุตสาหกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวงการสู่ผู้อ่านในวงกว้าง ในทางกลับกันก็เป็นสื่อให้สินค้าและบริการที่ต้องการเจาะเข้าหากลุ่มลูกค้าเจ้าของ ผู้ประกอบการ และระดับผู้บริหารในวงการอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื้อหาภายในเล่มสะท้อนแนวคิดผู้บริหารชั้นนำในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อเสนอวิสัยทัศน์ ในการบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทาง สำหรับนำไปปรับใช้กับการบริหารงานจริงในแต่ละอุตสาหกรรม พร้อมด้วยข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงอุตสาหกรรม ครอบคลุมเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งด้าน ธุรกิจ การตลาด ไอเดีย สินค้า นวัตกรรม เทคโนโลยี และฮาวทู ที่ส่งผลกระทบหรือเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมก้าวทันกระแสการเปลี่ยนของวงการธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้บุคลิกใหม่ของหนังสือธุรกิจอุตสาหกรรมเล่มแรกของไทยภายใต้แนวคิด “นิตยสารธุรกิจอุตสาหกรรมเต็มเปี่ยมด้วยสาระและความรู้ ครอบคลุมทุกความต้องการในวงการอุตสาหกรรม”

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 100 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 32.02 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : th

ฉบับอื่นของนิตยสารนี้

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup