0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ดูตัวอย่าง

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

นิตยสาร Thailand Plus เป็นนิตยสารเพื่อสังคมสำหรับวางอ่าน (รายเดือน) โดยมีแนวคิดหลักคือการสร้างเครือข่ายพลังบวกให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย ด้วยการสร้างและนำองค์ความรู้ อย่างรอบด้าน มีเนื้อหาครอบคลุมทุกวิถีชีวิตของคนไทยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเรียนรู้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างคุณค่า สร้างประโยชน์ สร้างเครือข่ายของคนในชุมชนและขยายไปสู่ทุกคนในสังคมต่อไป

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 68 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 68.24 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : th

ฉบับอื่นของนิตยสารนี้

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup