0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ดูตัวอย่าง

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

"ให้คนไทยได้หัวเราะ" เป็นนิตยสารเพื่อการบริการทางวิชาการ ซึ่งจัดทำโดย LUOT - Laughter University of Thailand ซึ่งปรารถนาจะส่งต่อองค์ความรู้สากลในการใช้ศาสตร์วิชาโยคะหัวเราะสู่สังคมไทย ทั้งในความรู้พื้นฐานเพื่อสุขภาพ ความสุข สันติภาพ และในด้านของมุมมองทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใจ จิต กาย การประยุกต์ใช้ในวงกว้าง ผสานกับการสร้างการเรียนรู้สู่สังคมและชุมชนต่างๆ สร้างผู้นำแห่งเสียงหัวเราะ และในมุมมองของธุรกิจเพื่อสังคม และทำงานคู่ขนานไปกับการขับเคลื่อนในระดับโลกของ Laughter Yoga International พันธกิจของ Laughter University of Thailand เพื่อมอบนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ สร้างความสุข และสันติภาพ รวมทั้งมุมมองใหม่ในการสร้างธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านเสียงหัวเราะ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อสุขภาพ ความสุข และสันติภาพในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ติดตาม ฟรี eMagazine รายเดือน ของเรา ในการเผยแพร่องค์ความรู้แบบสากลในภาษาไทย และปรับในบริบทสังคมไทยนะคะ

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 51 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 91.57 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : th

ฉบับอื่นของนิตยสารนี้

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup