0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ดูตัวอย่าง

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

E-magazine Kurdi for life ฉบับนี้จัดทำโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยเจตนารมณ์เพื่อเผยแพร่งานวิจัย ประกาศเกียรติคุณและนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเสนอสาระน่ารู้ที่จะพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีและมีความสุข ตลอดจนตอบโจทย์สังคมผ่านงานวิจัยต่างๆโดยในระยะแรกกาหนดออกเป็นไตรมาส

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 36 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 56.85 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : th

ฉบับอื่นของนิตยสารนี้

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup