0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ดูตัวอย่าง

สำนักพิมพ์ :

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Basic

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 49.00 ฿

ลูกค้า ais-icon-ookbee สั่งซื้อ ราคา 49.00 บาท

กด *410504948760006

- อัตราค่าบริการในกรณีที่สั่งซื้อด้วยระบบ AIS จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นำรหัสที่ได้รับทาง sms มาใช้ในเว็บไซต์ Ookbee เท่านั้น ดูวิธีใช้ คลิก

เกี่ยวกับ

วารสาร “Engineering Today” เป็นวารสารเพื่อความก้าวหน้าในวงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง มีการนำเสนอเหตุการณ์ โครงการ วิทยาการตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อวิศวกร นักธุรกิจอุตสาหกรรม นักวิชาการ ฝ่ายเทคนิค นำเสนอข้อมูลที่มีผลกระทบต่อวงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งผู้อ่านวารสาร “Engineering Today” ย่อมที่จะเป็นผู้ก้าวทันต่อความรู้วิทยาการทันสมัยและเหตุการณ์สำคัญๆ

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 100 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 83.30 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : th

ฉบับอื่นของนิตยสารนี้

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว