Vue 3 + Nuxt 3 + Tailwind CSS สำหรับ Front-end Web Developer

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,290.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 32 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 24 ชั่วโมง 47 นาที

เข้าใจวิธีการใช้งาน Vue 3 อย่างเต็มรูปแบบ สามารถเตรียมใช้งาน Composition API ที่จะทำให้เขียนโค้ดสั้นลงและง่ายกว่าเดิม

เรียนรู้การใช้ Tailwind CSS ร่วมกับ Nuxt 3 เตรียมพร้อมการใช้งาน Ecosystem ที่หลากหลาย

สอนเป็นขั้นตอน พร้อมตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจ

เรียนกับนคร สินผดุง ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ในการสอนและทำงานสายงาน Full-stack Web Developer

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
สำหรับคอร์สเรียนนี้จะเป็นการสอนสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ด้วยการใช้ Vue 3 + Nuxt 3 + Tailwind CSS เข้าด้วยกัน สำหรับสายงาน Front-end Web Developer โดยเฉพาะ มีการสอนสดโดยการเปิดโค้ดและเขียนให้ดูตั้งแต่ต้น พร้อมอธิบายอย่างละเอียดจัดเต็มมากกว่า 30 ชั่วโมง เพื่อทำความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานตลอดจนขั้นสูงในการใช้งาน และทำความรู้จักกับ Ecosystem ต่าง ๆ ที่มี เพื่อทำให้สร้างเว็บได้ง่ายมากกว่าเดิม

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- มีความเข้าใจวิธีการใช้งาน Vue 3 อย่างเต็มรูปแบบ และเปรียบเทียบเห็นถึงข้อแตกต่างกับ Vue 2 สำหรับผู้พัฒนาที่เคยใช้งานมาก่อน เพื่อเตรียมใช้งาน Composition API ที่จะทำให้เขียนโค้ดสั้นลงและง่ายกว่าเดิม
- ทำความรู้จักกับหัวข้อที่สำคัญไม่ว่าจะเป็น Reactive, Binding, Methods, Event Listener, Compute, Watch, Directive, Lifecycle, UI Component, Props, Event Emitter, Composable
- เรียนรู้วิธีการใช้ร่วมกับ TypeScript พร้อมตัวอย่างมากมาย
- เนื้อหาสำหรับการใช้ Tailwind CSS ร่วมกับ Nuxt 3 และอธิบายเพื่อเตรียมพร้อมการใช้งาน Ecosystem ที่หลากหลาย
- มีตัวอย่างการ Deploy ใช้งานจริงโดยคร่าว ๆ สำหรับ Web Application ผ่าน DigitalOcean ด้วย PM2 + NGINX

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจการพัฒนาโปรแกรม โดยเฉพาะทาง Web Application หรือสายงาน Front-end Web Developer
- ผู้อยู่ในสายงาน Full-stack Web Developer เพื่อให้สามารถสร้างหน้าเว็บได้ง่ายกว่าเดิม อัปสกิลให้เพิ่มมากกว่าเดิม
- ผู้ที่ต้องการสร้าง Application แบบ Cross-platform ไม่ว่าจะเป็น Web Application, Desktop Application และ Mobile Application

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- มีความเข้าใจวิธีการใช้งาน HTML, CSS และ JavaScript ในระดับที่ดี
- สามารถใช้งาน NPM Ecosystem เพื่อการติดตั้งและจัดการ Package ต่าง ๆ ของ JavaScript และ Node.js

ผู้สอน

นคร สินผดุง

ผู้ก่อตั้ง นครโค้ด สอนการพัฒนาโปรแกรม

นครโค้ด สอนเขียนโปรแกรม

ธุรกิจสอนการพัฒนาโปรแกรม สำหรับผู้เริ่มต้นและขั้นสูง

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
12:23
Vue vs React vs Angular vs Svelte - ทำความเข้าใจข้อแตกต่างที่จะเลือกใช้แต่ละ Framework
15:28
Ways of Vue - เส้นทางวิธีการใช้งาน Vue เพื่อสร้าง Application ต่างๆ
55:30
Vue2 vs Vue3 - เรียนรู้ข้อแตกต่างของทั้งสองเวอร์ชั่น เพื่อป้องกันการใช้งานโค้ดที่เป็นคนละรุ่นกัน
23:04
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง
Cheatsheet - รวมสูตรโกงสำหรับการใช้งาน Vue 3
0:10
Example - รวมตัวอย่างและเวิร์คช็อปที่มีทั้งหมดในการเรียนการสอน (ผู้เรียนจะต้องใช้คำสั่ง npm install ในการติดตั้งแต่ละโปรเจคด้วยตนเอง เหตุผลเพื่อลดพื้นที่ในการคลายไฟล์)
0:10
เนื้อหาหลัก
1. Getting Started - วิธีการเตรียมใช้งาน Vue
22:58
2. Reactives, Binding - การเปลี่ยนข้อมูลตามปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปของข้อมูล และผูกข้อมูลกับ HTML
45:46
3. Methods, Listening Events - การสร้างกระบวนการ เพื่อที่จะจัดการตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
35:19
4. Directives - การสร้าง v-* ด้วยตนเอง
22:06
5. Components - การสร้าง UI Components ขึ้นด้วยตนเอง
1:20:33
6. Lifecycle Hooks - ทำความเข้าใจกับวงจรชีวิตของ Vue 3
8:54
7. Methods, Computed, Watch - ทำความเข้าใจข้อแตกต่างของทั้งสามรูปแบบ
1:03:42
8. Composition, TypeScript - เรียนรู้วิธีการใช้งาน Composition API ของ Vue 3 โดยเฉพาะ และการใช้ร่วมกับ TypeScript
1:14:22
9. Workshop Typing Test - เวิร์คช็อปสำหรับการทำ Web Application ตัวอย่างเพื่อทบทวนเนื้อหาข้างต้น
59:41
10. Composables - ระบบใหม่ของ Vue 3 เพื่อแทนที่การใช้ Mixin
16:49
11. vueuse - Package สำหรับรวบรวม Composable ที่น่าสนใจต่าง ๆ
6:37
12. Built-in Components - ทำความรู้จักกับ Components ที่ Vue 3 มีให้ใช้
18:25
13. Vuetify - ทำความรู้จักกับ CSS Framework ชื่อดังของ Vue
26:15
14. Tailwind CSS - เรียนรู้วิธีการใช้ Tailwind CSS เพื่อการสร้าง Web Page ที่สวยงามง่าย ๆ ผ่าน Utility Classes ที่มี
54:48
15. unplugin - เรียนรู้วิธีการใช้งาน unplugin เพื่อทำระบบ Auto-import ของโค้ดเรา
22:53
16. vue-router - เรียนรู้วิธีการสร้าง Router สำหรับ Multi-page Web Application
1:03:06
17. vue-i18n - เรียนรู้วิธีการสร้างเว็บหลากหลายภาษาใน Vue 3
17:39
18. pinia, vuelidate, vee-validate - กับการใช้วิธีอื่น ๆ เพื่อลด Learning Curve
1:11:47
19. Data Table - วิธีการสร้าง Data Table ด้วยตนเอง และการระมัดระวังการส่งข้อมูลโดยการแสดงให้น้อยลงผ่าน Pagination
1:07:01
20. vue-echarts - การแสดงผลข้อมูลแบบ Chart หรือ Visualization
26:02
21. Nuxt 3 - ทำความรู้จักวิธีการใช้งาน Nuxt 3 และการเตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดตัวใช้งานจริง
1:49:30
22. Online Shopping (Part 1) - สร้างระบบ Shopping Online ตัวอย่าง เพื่อทดลองเชื่อมต่อ Nuxt 3 ร่วมกับ Express.js
2:06:53
23. Online Shopping (Part 2) - การสร้างหน้าแอดมิน และการเตรียม CRUD ให้กับ API ร่วมกับหน้าบ้าน
2:18:07
24. Online Shopping (Part 3) - การใช้ useAsyncData ร่วมกับ Axios และการทำระบบตะกร้าสินค้าด้วย State Management
2:02:06
25. Deploy (DigitalOcean) - วิธีการ Deploy เว็บใช้งานจริงแบบรวบรัด เพื่อการเชื่อมต่อระหว่าง Linux, NGINX และ PM2
1:02:58
26. บทส่งท้ายของคอร์สเรียน
16:25
Post-Test แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน