7 เคล็ดลับพัฒนาตัวเองให้โดดเด่นเข้าตาองค์กร (7 Tips for The Best Self Improvement)

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 990.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 36 นาที

เคล็ดลับพัฒนาตัวเองให้โดดเด่น สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตคุณในวันข้างหน้าอย่างคาดไม่ถึง

สอนโดย ชโนทัย พึ่งสุข (โค้ชติ๋ว) Certified Image Consultant จากประเทศแคนาดา มาเลเซีย และไทย ผู้ก่อตั้งสถาบัน ​Turn Professional Image

เกี่ยวกับคอร์สนี้

"Personal Skill" ทักษะส่วนตัวที่สร้างความสำเร็จให้โดดเด่นเข้าตาองค์กรเป็นเรื่องไม่ยากอีกต่อไป ถ้าคุณรู้วิธี มีทางลัด หมั่นฝึกฝนตั้งแต่ต้น จะสร้างความก้าวหน้าและเติบโตอย่างอย่างยั่งยืน มีคำกล่าวกันว่า “Hard Skill จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้งานสำคัญๆ แต่ Soft Skill คือสิ่งที่จะตัดสินว่า คุณจะได้รับความไว้วางใจ มีความก้าวหน้าในอาชีพ จะเป็นผู้ที่ได้รับโอกาส หรือถูกคัดออก” ดังนั้นทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอจึงจำเป็นและสำคัญ เช่นทักษะการสร้างบุคลิกภาพ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองและงาน ทักษะของการเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทำงานด้วยพลังบวก

นี่ก็คือ Personal Skill ที่มักจะพบในคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งทักษะเหล่านี้ พัฒนาให้เป็นระบบและต่อเนื่อง จะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตคุณในวันข้างหน้าอย่างคาดไม่ถึงทีเดียว

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. รู้วิธีสร้างกิจวัตรประจำวันทุกเช้าที่สามารถสร้างความมหัศจรรย์กับชีวิตตัวเองให้เติบโตก้าวกระโดดได้เลย
2. วิธีปรับปรุงเรื่องเล็กน้อยของตัวเอง เช่นการแต่งกาย การพูดจา การแสดงออกต่างๆ ทักษะความเชี่ยวชาญให้โดดเด่นเข้าตาองค์กร สร้างความประทับใจกับคนรอบข้าง
3. รู้วิธีพัฒนตัวเอง สร้างกรอบความคิดมุ่งสู่การเติบโต พร้อมบริหารเวลาอย่างมีคุณค่า
4. รู้วิธีสร้างความสมดุลของชีวิตกับการทำงานโดยที่คุณไม่มาเสียใจภายหลัง
5. รู้จักมองโลกในแง่บวก เห็นคนในแง่ดี และวิธีฝึกปฎิบัติตัวเองให้คิดบวก
6. มีบุคลิกภาพที่ดึงดูด โดดเด่นอย่างน่าสนใจเป็น Smart People ครบจบในบริบทที่องค์กรต้องการ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. พนักงานในองค์กรทุกคน ทุกระดับชั้นที่ต้องการพัฒนาตัวเองสร้างทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับสังคมยุคปัจจุบัน (New Normal) ที่ต้องทำงานสร้างความสำเร็จกับตัวเอง
2. น้องๆนักศึกษาทุกคนที่กำลังจะจบการเรียนจากมหาวิทยาลัย เตรียมตัวก้าวเข้าสู่สังคมทำงานในองค์กร หรือกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัว 
3. ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นทำธุรกิจทุกคน ได้เตรียมตัวสร้างทักษะชีวิต รู้จักพัฒนาตัวเอง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานมากก่อน ก็สามารถเรียนได้

ผู้สอน

ชโนทัย พึ่งสุข (โค้ชติ๋ว)

เป็นที่ปรึกษาภาพลักษณ์เชิงกลยุทธ์ (Image Strategic Consultant)

Turn Professional Image

ที่ปรึกษาด้านเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์สู่การเป็นมืออาชีพ

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์ส
1:44
รู้จักโค้ชติ๋ว (ชโนทัย พึ่งสุข)
1:45
แนะนำเนื้อหาคอร์ส
4:20
แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1. เคล็ดลับที่ 1
ตื่นเช้าสร้างชีวิตที่ดีขึ้น (Miracle Morning Routine)
11:01
บทที่ 2. เคล็ดลับที่ 2
บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management )
7:38
บทที่ 3. เคล็ดลับที่ 3
ปรับปรุงสิ่งเล็กน้อยให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (Focus on making small and continuous improvements)
11:42
บทที่ 4. เคล็ดลับที่ 4
สร้างกรอบความคิดมุ่งสู่การเติบโต (Growth Mindset)
5:15
บทที่ 5. เคล็ดลับที่ 5
สร้างความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน (Work-Life Balance)
7:50
บทที่ 6. เคล็ดลับที่ 6
ตอนที่ 1. มองโลกในแง่บวก เห็นคนในแง่ดี (Focus on positive)
6:54
ตอนที่ 2. มองโลกในแง่บวก เห็นคนในแง่ดี (Focus on positive) (แบบทดสอบ และการฝึก)
10:46
บทที่ 7. เคล็ดลับที่ 7
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองสม่ำเสมอ (Take Care of Your Health Regularly)
10:04
บทที่ 8. Soft Skill กับ Hard Skill ความสัมพันธ์ที่แตกต่าง
Soft Skill กับ Hard Skill ความสัมพันธ์ที่แตกต่าง
10:50
บทที่ 9. บทส่งท้ายสำหรับตัวเรา
บทส่งท้ายสำหรับตัวเรา
7:10
แบบทดสอบหลังเรียน