From Text to Speech สอนลูกอ่านอังกฤษ สปีคอิงลิชชัดแจ๋ว

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

GET FREE

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 10 นาที

รวบรวมเคล็ดลับและวิธีการเริ่มต้นสอนภาษาอังกฤษลูก

เกร็ดความรู้และเคล็ดลับสำหรับผู้ปกครองหรือคุณครูที่ต้องสอนเด็กเล็ก

สอนโดย Nathan Mills (อ.เนตัน มิลส์) ผู้ชำนาญเป็นพิเศษด้าน Accent Reduction (การปรับสำเนียงการพูด)

สอนโดย นัศรินทร์ ลีลาสุนทรวัฒนา (ครูแอม) เจ้าของผลงานหนังสือ "เลือกใช้ศัพท์ให้ฝรั่ง Like" และ "English at Work"

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สนี้ผู้สอนได้รวบรวมเคล็ดลับและวิธีการเริ่มต้นสอนภาษาอังกฤษลูก โดยเริ่มจากสอนให้มีพื้นฐานการอ่านที่ดี โดยเฉพาะความรู้ทาง Phonics ที่เป็นรากฐานสำคัญที่จะส่งเสริมทักษะการพูดในอนาคต 

เนื้อหาพิเศษกว่าคอร์สทั่วไปคือ ผู้สอนมีเกร็ดความรู้และเคล็ดลับในการที่จะช่วยให้ผู้ปกครองหรือคุณครูที่ต้องสอนเด็กเล็กอ่านออกเสียงได้เป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้เรียนจะมีความรู้เรื่อง Phonics และจะมีทักษะและหลักการอ่านภาษาอังกฤษที่ดี ซึ่งสามารถไปต่อยอดทักษะการพูดได้ในอนาคต
2. ผู้เรียนจะสามารถนำหลักการไปพัฒนาตนเองได้ในหลายด้าน เช่น การสะกดคำ การอ่านได้คล่องขึ้น การอ่านได้ไวขึ้น การจับใจความได้ไวขึ้น และการอ่านได้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดได้ง่ายขึ้น 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
1. ผู้ปกครองที่ต้องการสอนภาษาอังกฤษบุตรหลานด้วยตัวเอง
2. คุณครูที่ต้องการเรียนหลักการในการสอน Phonics และ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
3. ผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มทักษะพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษ 

สอนโดย
Nathan Mills (อ. เนตัน มิลส์)
- เจ้าของผลงานหนังสือ "Accent Recipe สูตรลับปรับสำเนียง"
- โค้ชปรับสำเนียงสำหรับนักแสดงและบุคคลในสายงานต่างๆ ประสบการณ์การสอนรวม 24 ปี
- หัวหน้าภาควิชา Intensive English Program ที่ Ohio Northern University (USA) เป็นเวลา 4 ปี
- อาจารย์ผู้สอนคณะ School of Information Technology (Bangkok) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเวลา 5 ปี
- ครูสอนมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น Xavier University และ Ashland University
- จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Applied Linguistics (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 

นัศรินทร์ ลีลาสุนทรวัฒนา (ครูแอม)
- จบการศึกษาด้าน TESOL & Bilingual Education จากสหรัฐอเมริกา
- เจ้าของผลงานหนังสือ "เลือกใช้ศัพท์ให้ฝรั่ง Like" และ "English at Work"
- วิทยากรและอาจารย์พิเศษจัด workshop ด้านภาษาอังกฤษ 

ผู้สอน

Nathan Mills

ผู้ชำนาญด้านการปรับสำเนียงการพูด เจ้าของผลงานหนังสือ "สูตรลับปรับสำเนียง"

นัศรินทร์ ลีลาสุนทรวัฒนา (ครูแอม)

เจ้าของผลงานหนังสือ "เลือกใช้ศัพท์ให้ฝรั่ง Like" และ "English at Work"

หลักสูตรของคอร์สนี้

Introduction
Introduction
1:02
From Text to Speech
Lesson 1: Introduction
16:17
Lesson 2: Getting Started - Benefits of Reading and 3 Guidelines
13:11
Lesson 3: Short Vowels
13:36
Lesson 4: Long Vowels
5:27
Lesson 5: Diphthongs
3:22
Lesson 6: Reading Vowels
3:36
Lesson 7: Miscue Analysis
8:27
Lesson 8: Difficult Sounds – R VS L
4:22
Lesson 9: Difficult Sounds – TH:TH
8:10
Lesson 10: Difficult Sounds - SH-CH
7:07
Lesson 11: Difficult Sounds – ZH:J
5:44
Lesson 12: Difficult Sounds – V:W:F
4:40
Lesson 13: Ending Sounds - DBG
4:56
Lesson 14: Ending Sounds - Nasals
4:22
Lesson 15: Hidden Sounds
13:28
Lesson 16: Phonics Activities
6:48
Lesson 17: Reading Naturally
15:45
Lesson 18: Reading Naturally – Vowels
4:45
Lesson 19: Reading Naturally - Intonation
6:56
Lesson 20: Reading Naturally - Prosody
9:10
Lesson 21: Storytime
29:12