เสริมทัพด้วยเทคนิคพิชิต TFEX และ Block Trade

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 5,500.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 24 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 0 นาที

สามารถลงทุนในตลาดอนุพันธ์ได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน

สามารถรับมือความเสี่ยงและความผันผวนของตลาดได้อย่างมีกลยุทธ์

สอนโดย อาจารย์ประกิต สิริวัฒนเกตุ (อ.ปิง) นักลงทุนมืออาชีพ วิทยากรด้านการลงทุนชื่อดังของไทย และเจ้าของแฟนเพจ "ประกิต สิริวัฒนเกตุ"

มีกลุม LINE เพื่อร่วมพูดคุยและอัพเดทสถานการณ์การลงทุนโดยตรงกับผู้สอน

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เราจะทำอย่างไรในการลงทุนในตลาดอนุพันธ์หรือ TFEX ให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนท่ามกลางตลาดที่มีความผันผวนสูง รวมไปถึงมีความเสี่ยงที่สูงกว่าตลาดทุนโดยทั่วไป? ในคอร์สนี้ อ.ประกิตจะพาท่านไปหาคำตอบร่วมกัน โดยการให้ความรู้ในส่วนพื้นฐานการลงทุนตลาดอนุพันธ์ให้คุณลงทุนอย่างมีหลักการ และการวิเคราะห์การลงทุนอนุพันธ์อย่างปลอดภัยด้วยกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ คอร์สนี้จะแนะนำให้รู้จักกลยุทธ์ เทคนิค และสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการเลือกลงทุน เพื่อให้ท่านลงทุนในตลาดอนุพันธ์ได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน

เนื้อหาของคอร์ส
1. รู้จักตลาดอนุพันธ์
2. รู้จัก Mini SET50 Futures
3. รู้จัก Spread Trade & Carry Cost
4. กลยุทธ์การลงทุน Direct Trading
5. Conditional Order
6. เทคนิคการใช้ Volume Analysis
7. กลยุทธ์การลงทุน Basis Strategy
8. การลงทุน Single Stock Futures
9. Pair Trade

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ความรู้และหลักการการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืน
- การรับมือกับตลาดที่มีความผันผวนและความเสี่ยงสูง
- การวิเคราะห์การลงทุนอย่างปลอดภัยด้วยกลยุทธ์ต่างๆ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักลงทุนที่สนใจลงทุนในตลาดอนุพันธ์ และผู้ที่ลงทุนอยู่แล้วแต่ต้องการให้ลงทุนอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- มีความรู้พื้นฐานเรื่องอนุพันธ์มาบ้าง

ผู้สอน

ประกิต สิริวัฒนเกตุ (อ.ปิง)

นักลงทุนมืออาชีพ นักวิเคราะห์ทางเทคนิค วิทยากรด้านการลงทุนชื่อดังของไทย

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:00
แนะนำบทเรียนและผู้สอน
4:53
ทำความรู้จักอนุพันธ์และ Future
1.1 รู้จักตลาดอนุพันธ์
19:08
1.2 ขั้นตอนการลงทุนในอนุพันธ์
8:54
1.3 SET50 Index Future
9:34
1.4 ความหมายและกลไกของ Future
20:57
Spread Trading & Carry Cost Model
2.1 การซื้อขายแบบ Spread
12:21
2.2 แนวคิด Carry Cost Model และการประยุกต์ใช้
16:39
2.3 การส่งคำสั่ง Combination
7:46
กลยุทธ์การลงทุน Direct Trading
3.1 ข้อควรรู้ก่อนลงทุน
3:00
3.2 ความผันผวนของ SET50 Future
9:20
3.3 Trend Analysis
2:24
3.4 Survival Rule
6:40
3.5 Trend Following Strategy
8:52
3.6 Cut Loss or Hedging
5:56
3.7 Take Profit or Hedging
3:06
Conditional Order
4.1 การส่งคำสั่งแบบมีเงื่อนไข
6:51
Volume Analysis
5.1 ลักษณะของการกระจายตัว
5:44
5.2 การประยุกต์กับ SET50 Futures
1:52
Basis Strategy
6.1 Basis และการทำ Arbitrage
9:59
การลงทุน Single Stock Futures
7.1 ลักษณะของ Single Stock Futures
2:51
7.2 Block Trade: Single Stock Futures
8:01
Pair Trade
8.1 วิธีการใช้กลยุทธ์ Pair Trade
2:09
บทสรุป
9.1 บทสรุุป
2:15