ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 + เตรียมสอบ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,300.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 100 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 35 ชั่วโมง 9 นาที

สอนตั้งแต่พื้นฐาน ในระดับ A1

มีหนังสือมากกว่า 300 หน้าพร้อม Download

มีแบบฝึกหัดที่เตรียมไว้ในการสอบวัดระดับ Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

เกี่ยวกับคอร์สนี้

พิเศษ! สมัครคอร์สออนไลน์นี้ แถมฟรี eBook "คู่มือการใช้กริยา" ดาวน์โหลดได้ในคอร์ส

การรู้ภาษาเยอรมัน เป็นหนึ่งในความได้เปรียบ ทั้งด้านการศึกษา และการทํางาน แต่ข้อจํากัดที่ผ่านมาในอดีตทําให้การเรียนรู้ภาษาเยอรมันอยู่ในวงจํากัด การเรียนภาษาเยอรมันเป็นเรื่องยาก และมีราคาแพง แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีในโลกดิจิตอล ทําให้เกิดรูปแบบการกระจายความรู้ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เข้าถึงได้ เราจึงเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามที่กล่าวมาแก่ผู้เรียน เรามีหนังสือและคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ จึงมั่นใจได้ว่า ทั้งคอร์สเรียนและหนังสือจะเป็นประโยชน์และคุ้มค่ากับทรัพยากรและความตั้งใจของผู้เรียนอย่างแน่นอน 

คอร์สออนไลน์พื้นฐาน A1
เป็นคอร์สเรียนที่สอนตั้งแต่พื้นฐาน ในระดับ A1 เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนภาษาเยอรมัน หนังสือกว่า 300 หน้าพร้อม Download สําหรับใช้ในการเรียนกว่า 50 ชั่วโมง ในคอร์สนี้จะสร้างความเข้าใจในภาษาเยอรมัน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานที่สุด จนสามารถใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นจะมีแบบฝึกหัด ที่เตรียมไว้ในการสอบวัดระดับ Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 ด้วยการเรียนที่เป็นระบบ หนังสือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ การบรรยายที่ละเอียดทุกขั้นตอน รับรองได้ว่าคอร์สนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการเรียนภาษาเยอรมัน

ผู้สอน

เรียนเยอรมันกับนพพล

สอนแง่มุมต่างๆ ของประเทศเยอรมัน ทั้งในแง่ ภาษา เทคโนโลยี และวิถีการใช้ชีวิต

หลักสูตรของคอร์สนี้

ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1
Download เอกสารสำหรับการเรียน
0:12
พิเศษ! Download eBook "คู่มือการใช้กริยา"
0:10
พิเศษ! Download eBook "Passiv"
0:10
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 1
1:17:08
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 2
46:36
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 3
33:11
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 4
21:04
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 5
18:23
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 6
29:03
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 7
22:31
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 8
1:13:15
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 9
1:12:12
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 10
50:43
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 11
26:09
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 12
47:59
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 13
46:32
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 14
1:17:47
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 15
35:07
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 16
26:30
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 17
58:22
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 18
26:01
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 19.1
44:12
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 19.2
41:44
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 20
32:37
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 21
1:02:37
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 22
1:03:49
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 23
49:39
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 24
45:43
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 25
28:40
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 26
1:05:19
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 27.1
14:58
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 27.2
7:48
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 27.3
27:31
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 28
53:05
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 29
32:17
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 30
51:56
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 31
31:24
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 32
26:52
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 33
45:39
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 34
30:06
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 35
25:26
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 36
1:04:13
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 37
32:30
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 38
1:04:22
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 39
46:33
ข้อสอบการอ่าน และการเขียน
เงื่อนไขข้อสอบการอ่านและเขียน
6:37
Download เอกสารประกอบการเรียน
0:10
ตัวอย่างข้อสอบการอ่าน
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 1
2:44
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 1
6:56
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 2
1:56
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 2
11:47
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 3
0:40
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 3
10:42
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 4
0:37
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 4
6:21
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 5
1:23
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 5
9:20
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 6
1:12
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 6
4:31
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 7
0:38
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 7
5:24
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 8
0:15
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 8
2:34
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 9
0:15
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 9
2:38
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 10
0:26
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 10
4:08
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 11
0:15
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 11
3:00
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 12
0:40
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 12
4:23
ตัวอย่างข้อสอบการเขียน (การเขียนจดหมาย)
ข้อสอบการเขียนข้อที่ 1
1:30
เฉลยข้อสอบการเขียนข้อที่ 1
16:21
ข้อสอบการเขียนข้อที่ 2
2:15
เฉลยข้อสอบการเขียนข้อที่ 2
9:42
ข้อสอบการเขียนข้อที่ 3
1:57
เฉลยข้อสอบการเขียนข้อที่ 3
7:47
ข้อสอบการเขียนข้อที่ 4
2:11
เฉลยข้อสอบการเขียนข้อที่ 4
6:28
ข้อสอบการเขียนข้อที่ 5
3:52
เฉลยข้อสอบการเขียนข้อที่ 5
9:07
ข้อสอบการเขียนข้อที่ 6
1:44
เฉลยข้อสอบการเขียนข้อที่ 6
8:57
ตัวอย่างข้อสอบการเขียน (การกรอกข้อมูล)
ข้อสอบการเขียนข้อที่ 1
2:50
เฉลยข้อสอบการเขียนข้อที่ 1
5:22
ข้อสอบการเขียนข้อที่ 2
0:24
เฉลยข้อสอบการเขียนข้อที่ 2
5:00
ข้อสอบการเขียนข้อที่ 3
0:15
เฉลยข้อสอบการเขียนข้อที่ 3
3:43
ตัวอย่างข้อสอบการอ่าน (อ่านแล้วเลือกคำตอบ)
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 1
0:47
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 1
3:11
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 2-11
2:08
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 2-11
30:19
ตัวอย่างข้อสอบการอ่าน (ถูกหรือผิด)
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 1
0:42
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 1
2:32
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 2-9
2:14
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 2-9
16:56
ตัวอย่างข้อสอบการพูด
ข้อสอบการพูดข้อที่ 1
13:40
ข้อสอบการพูดข้อที่ 2
36:50
ข้อสอบการพูดข้อที่ 3
42:57
แบบทดสอบหลังเรียน
Unuse