เตรียมความพร้อมก่อนเทิร์นโปรฯ Excel Formulas & Functions

course-video-preview-ookbee

ราคา

GET FREE

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 22 นาที

เหมาะสำหรับคนต้องการใช้งาน Excel จัดการข้อมูลอย่างรวดเร็ว, คนที่อยากทำงานเสร็จเร็วๆ

สอนโดยผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการสอน Microsoft Office มากกว่า 15 ปี

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สนี้แนะนำการใช้งาน Excel ซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟท์แวร์ที่สำคัญที่สุดในการทำงาน การจะจัดการข้อมูลที่มีได้ช้าหรือเร็วไม่ใช่เรื่องที่ยาก ขึ้นอยู่กับเราว่ารู้จักใช้งาน Excel เพื่อลดเวลาการทำงานหรือไม่  คอร์สนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ Formulas & Functions พื้นฐาน เพื่อเตรียม ความพร้อม ก่อนที่ทุกท่านจะก้าวไปสู่ Excel User ระดับ Advance ต่อไป 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
พื้นฐานและตัวอย่างไอเดียเบื้องต้น ในการประยุกต์ใช้ Excel Formulas & Functions

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
คนต้องการใช้งาน Excel จัดการข้อมูลอย่างรวดเร็ว, คนที่อยากทำงานเสร็จเร็วๆ 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- เคยใช้งาน Microsoft Excel มาแล้วเล็กน้อย
- มีความรู้คณิตศาสตร์ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ได้


ผู้สอน

ศรัทธา สุวรรณชาตรี

อาจารย์พิเศษหลักสูตรด้านไอที ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
0:56
บทที่ 1 : แนะนำพื้นฐานที่ควรรู้
เล่นกับเซลล์
3:50
Excel Data
9:24
เล่นกับ Format Cell
5:18
แนะนำเครื่องหมายที่ใช้บ่อย
2:25
การอ้างอิงเซลล์
9:16
Create Name เขียนสูตรง่ายกว่าเยอะ
5:42
แนะนำฟังก์ชั่น (Functions)
13:50
บทที่2 : ตัวอย่าง การใช้งานฟังก์ชั่น (Functions)
ตัวอย่าง1-ตัดคำด้วย LEFT
3:18
ตัวอย่าง2-จัดการข้อมูลด้วย IF
6:05
ตัวอย่าง3-จัดการข้อมูลด้วย VLOOKUP
5:00
ตัวอย่าง4-Visual Control ด้วย Conditional Formatting
11:30
ตัวอย่าง5-แกะรอยสูตร
6:19