0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 59.00 ฿

เกี่ยวกับ

พิมพ์ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2563) หนังสือเรื่อง ปรัชญาการเมืองของ มองเตสกิเออ เล่มนี้ ผู้เขียนได้มีการวิเคราะห์ในเชิงทฤษฎีการเมืองเพิ่มเติมแต่ยังคงโครงสร้างการนำเสนอหนังสือไว้ตามเดิม หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้ ผู้เรียนจะได้ประโยชน์ในแง่ของการมีหลักตั้งต้นในการศึกษาค้นคว้า การเตรียมตัวสอบ และการเก็งข้อสอบ อันเนื่องจากไม่ว่าจะเรียนกับผู้สอนคนใดก็มีหลักการที่ต้องรู้ไม่แตกต่างจากนี้มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เรียนกับผู้เขียน เพราะสิ่งที่นำเสนอนี้คือ แนวข้อสอบ ก็ว่าได้ ผู้สอนคนอื่นๆ ก็อาจได้ประโยชน์ในแง่การนำไปปรับใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนของตนเองเพื่อให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุดต่อไป หนังสือเรื่อง ปรัชญาการเมืองของ มองเตสกิเออ เล่มนี้ผู้เขียนใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้อง หนังสือเล่มนี้มีสาระประกอบด้วย 1. ปรัชญาการเมืองของ มองเตสกิเออ 2. สภาวะธรรมชาติในมุมมองของ มองเตสกิเออ 3. กฎธรรมชาติในมุมมองของ มองเตสกิเออ 4. สภาวะสงครามและการบัญญัติกฎหมายในมุมมองของ มองเตสกิเออ 5. ประเภทกฎหมายในมุมมองของ มองเตสกิเออ 6. กฎหมายที่ดีในมุมมองของ มองเตสกิเออ 7. การใช้กฎหมายของรัฐบาลในมุมมองของ มองเตสกิเออ 8. ธรรมชาติของรัฐบาลในมุมมองของ มองเตสกิเออ 9. ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับธรรมชาติในมุมมองของ มองเตสกิเออ 10. ความเสื่อมทรามของรัฐบาลในมุมมองของ มองเตสกิเออ 11. รัฐบาลสายกลางในฐานะข้อเสนอหลักของ มองเตสกิเออ 12. ผู้ใช้อำนาจของรัฐบาลสายกลางในมุมมองของ มองเตสกิเออ 13. รูปรัฐบาลในมุมมองของ มองเตสกิเออ 14. คิดแบบ มองเตสกิเออ ในบริบทการเมืองไทยสมัยปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับประเด็นปรัชญาการเมือง ซึ่งผู้เขียนได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 133 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 36.44 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ พลเมืองโลก

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup