0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

“พุทธอัจฉริยะ” ผลงานของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์คงศักดิ์ ตันไพจิตร ตอกยำ้ อัจฉริยภาพแห่งพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็น “พระปัญญาธิกะพุทธเจ้า” ผู้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติแห่งการเป็น “อัจฉริยะ” อย่างที่ไม่สามารถ หาผู้ใดเทียบได้เท่าที่ประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษย์ชาติจะพึงจารึกไว้ เพื่อเฉลยเหตุแห่งอัจฉริยะว่า “พระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไร” โดยยึดแนวทางแห่งวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ และผ่านการพิสูจน์จนเห็นจริง เพราะหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนานั้น ล้วนเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ จนแม้แต่ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ยังเคยกล่าวไว้ว่า “...หากจะมีศาสนาใดที่พร้อมรับมือกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ได้ ศาสนานั้นควรจะเป็นศาสนาพุทธ...”

รายละเอียด

ISBN : 978-616-7036-00-7

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 192 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 61.67 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ศาสตราจารย์ นพ. คงศักดิ์ ตันไพจิตร

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup