0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 80.00 ฿

เกี่ยวกับ

เนื้อหาที่สำคัญของวารสารฉบับนี้ ได้กล่าวถึง สถานการณ์โรคเบาหวานในประชากรไทยที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี และ ลักษณะทางคลินิกของโรคเบาหวาน ชนิดที่สองในประชากรไทยอายุน้อยกว่า 30 ปี เรียบเรียงโดยปรมาจารย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงลัดดา เหมาะสุวรรณ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย เอกพลากร และศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ เป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดของประเทศไทยจากผู้ที่ทำการศึกษาเรื่องนี้โดยตรง นอกจากนั้น ยังมีบทความเรื่อง “เมื่อลูกวัยรุ่นเป็นเบาหวาน” เขียนโดยอาจารย์แพทย์หญิงศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รายละเอียด

ISBN : 0125-6106

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 68 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 32.01 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ dmthaiorggmailcom

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup