1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 100.00 ฿

เกี่ยวกับ

พุทธกับแพทย์ และ สติปกป้องเยียวยาโลก พระพุทธองค์นอกจากจะทรงสอนคนเราให้พ้นทุกข์ ให้มีสติไม่ประมาท ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน พระองค์ทรงรอบรู้ในการทำงานของจิตวิญญาณ และทรงเชี่ยวชาญในการทำงานของระบบประสาทสัมผัสทางทวาร 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ ว่าเป็นทางให้เกิดกรรม สุขและทุกข์ พึงมีสติให้รู้ซื่อๆ พระองค์ทรงรอบรู้ในหลักการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดถึงเวชศาสตร์ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดโรคและแพร่เชื้อโรค ทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาพยาบาลดูแลพระภิกษุที่อาพาธ ทรงบรรยายถึงลักษณะของผู้พยาบาลที่ดีและเลว ตลอดถึง ลักษณะของผู้ป่วยที่ดีและเลว ทรงสอนให้มีสติในการบริโภคเพื่อไม่เป็นโรคและให้มีสุขภาพแข็งแรง และให้สงฆ์ดูแลสุขภาพ ตั้งแต่การแปรงฟัน ตลอดไปถึงทรงวางกฏเกณฑ์ในการสร้างและใช้ส้วมให้ถูกต้อง ทรงทราบถึงหลักสำคัญทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่า ในชีวิตย่อมมีความตาย (Apoptosis) ในสุขภาพย่อมมีโรค ในความหนุ่มสาวย่อมมีความชรา แอบแฝงอยู่ จึงควรเร่งขวนขวายทำกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้ง และเข้าถึงอมตะความไม่ตาย ปัจจุบันนี้สติได้ก้าวเข้าสู่โลกตะวันตกและเขย่าโลก ด้วยทุกสังคมกำลังตื่นตัวอย่างมากต่อการเจริญสติ ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งช่วยให้เรียนและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมาธิ ลดความผิดพลาด มีการเจริญสติในชีวิตประจำวันกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ด้วยเห็นประโยชน์ที่สติสามารถลดและขจัดความเครียด ลดอาการซึมเศร้า และช่วยเสริมในการรักษาเยียวยาโรคต่างๆ ตลอดถึง สติมีบทบาทสำคัญในการช่วยปกป้องเยียวยาโลกในยุคโควิด19 ได้อย่างมากอีกด้วย

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 326 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 120.36 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ศาสตราจารย์ นพ. คงศักดิ์ ตันไพจิตร

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup