1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

คู่มือการสร้างแบบสื่อทำมือติด QR Code เชื่อมโยงสื่อด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เล่ม 2 จัดทำขึ้นเพื่อให้ครู หรือผู้สนใจสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบสื่อทำมือติด QR Code เชื่อมโยงสื่อ อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมให้ครูใช้ QR Code เชื่อมโยงสื่อ ไปประยุกต์ใช้กับสื่อทำมือ หรือสื่ออื่น ๆ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยเนื้อหา 7 ส่วน ได้แก่ 1. การดาวน์โหลดโปรแกรมสำเร็จรูปสร้างแบบสื่อทำมือ2. สื่อกระดาษ Agamograph 3. สื่อกระดาษ FlexTangles 4. สื่อกระดาษ Napkin 5. บัตรคำพันหน้า6. หนังสือคำศัพท์เล่มเล็ก และ 7. ป๊อปอัพคำศัพท์หนังสือเล่มเล็ก

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 29 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 15.02 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ หนังสือทำเล่น

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup