12 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 260.00 ฿

เกี่ยวกับ

ตำราที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาพยาบาลที่กำลังศึกษาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านนี้ให้กับพยาบาลทั่วไปที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้สนใจที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ซึ่งในตำราเล่มนี้จะเน้นกลุ่มเฉพาะ ระบบประสาทสัมผัส (ตา หู คอ จมูก) ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ โดยจะกล่าวถึงพยาธิสภาพของโรค การรักษา ภาวะแทรกซ้อน ตลอดจนมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อเสริมให้ผู้อ่านมองเห็นภาพลักษณะของผู้ป่วยในกลุ่มนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนจะกล่าวถึงหลักการการพยาบาลในผู้ป่วยที่มีปัญหาในระบบต่าง ๆ อย่างละเอียดต่อไป

รายละเอียด

ISBN : 9786164438699

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 295 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 183.65 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์รามาธิบดี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup