0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

คู่มือการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาทางไกล สำหรับโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ตามความพร้อม และความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 หรือในสถานการณ์อื่นที่เป็นเหตุให้โรงเรียนไม่สามารถทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ได้ใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลตามคู่มือนี้ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเนื้อหา 5 ส่วน ได้แก่ 1. แนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 2. DLTV กับการจัดการเรียนการสอนทางไกล 3. สื่อ 60 พรรษากับการจัดการเรียนการสอนทางไกล 4. การสร้างห้องเรียนออนไลน์ และ 5. การติดต่อสื่อสารและใช้แอพพลิเคชัน LINE ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 43 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 21.45 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ หนังสือทำเล่น

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup