0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

ตำราเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้พยายามค้นคว้ารวบรวมจากตำหรับเดิมของขอมที่จารึกไว้ในพระคัมภีร์ และแท่นศิลาจารึกในปราสาทนครวัดนครธม ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มหัศจรรย์ที่สุด ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่า หลักการพยากรณ์ทั้งหมดนี้ นักปราชญ์ของขอมในสมัยโบราณ คงจะถอดแบบจากพราหมณ์ ที่นำอารยธรรมและหลักการต่าง ๆ มาเผยแพร่ในแคว้นกัมพูชา หลักการเหล่านี้ยังมีปรากฏเป็นหลักฐานตามผนังหินที่ปรักหักพังบ้าง ในพระคัมภีร์ ซึ่งมีพระสงฆ์เจ้าอาวาสเป็นผู้รักษาต่อ ๆ มา เมื่อครั้งที่ไทยเข้าไปปกครองเขตแดนของเขมรบางส่วน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๙ ข้าพเจ้าก็เข้าไปรับราชการอยู่ในเขตแดนส่วนนี้ และได้พยายามศึกษาค้นคว้า หลักการพยากรณ์นี้จากพระอาจารย์เขมรที่ลือชื่อ พร้อมทั้งได้ประสบพบเห็นจากหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตาของข้าพเจ้าเอง และได้รับคำชี้แจงสันนิษฐานจากท่านอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ พอเป็นหลักความจริงที่เชื่อถือได้ ข้าพเจ้าจึงได้รวบรวมพิมพ์ขึ้นเป็นตำราคู่มือ โดยหวังว่าตำราเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ต่อท่านทั้งหลาย ความดีที่มีในตำราเล่มนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศแด่พระอาจารย์เขมรที่แนะนำชี้แนวทาง ให้ความสว่างต่อข้าพเจ้าในวิชาอันนี้ และหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ ตลอดจนศิลาจารึกที่ข้าพเจ้าได้ค้นคว้ามาได้ แต่ถ้าหากว่ามีอะไรบกพร่อง ข้าพเจ้าก็จะขอน้อมรับว่าเป็นความผิดพลาดของข้าพเจ้าเอง และข้าพเจ้ายินดีที่จะได้รับความคิดเห็นจากท่านผู้ที่มีอุปการะคุณทั้งหลายทุกประการ เกษม นิรันดร

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 164 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 31.07 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ เขษมบรรณกิจ (โดย ลักษมี เตชะเกษม)

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup