0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

หนังสือสำหรับทุกคนที่สนใจ เกี่ยวกับ การบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนักศึกษา นักการเมือง ข้าราชการ และรัฐบาล นำเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ไปใช้ในการบริหารการพัฒนา อปท. ได้ทั่วประเทศไทย ผู้เขียนแต่งหนังสือนี้ขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้สนใจ สามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ วิจารณ์ การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถเชื่อมโยง ความสัมพันธ์เข้ากับวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ได้ รวมทั้งสามารถค้นคว้า ศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี สำหรับเนื้อหาสาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้นักศึกษาและผู้อ่าน ได้รู้ถึงแนวทางที่จะทำให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน จากสิ่งที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นเอง แต่ทุกคนมองข้าม คิดไม่ถึง ไม่สนใจ อะไรก็แล้วแต่ ดังคำสุภาษิตไทยที่ว่า “เส้นผมบังภูเขา” ปัญหาของประเทศไทย ที่พวกเรามักเคยได้ยิน คือ เวลาเกิดปัญหาเศรษฐกิจจากต่างประเทศ ก็มักจะส่งผลกระทบ กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งๆที่มันไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยเลย แต่มันก็ส่งผลกระทบ ลงไปถึงระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ประเทศไทยเราหวังพึ่งพา เศรษฐกิจจากต่างประเทศมากเกินไป ไม่สนใจในการสร้างเศรษฐกิจฐานล่าง ที่แข็งแรงให้บ้านหลังที่ชื่อว่า “ประเทศไทย” ที่มีสมาชิกประกอบด้วย 74,965 หมู่บ้าน 7,255 ตำบล และ 878 อำเภอ สำหรับวิธีการใหม่ๆ ที่ผู้เขียน จะนำเสนอในตำราเล่มนี้นั้น เป็นวิธีการพื้นๆ ธรรมดา แต่ไม่ธรรมดา เป็นวิธีการสร้าง หมู่บ้านแห่งอนาคต และตำบลแห่งอนาคต เป็นการสร้างรายได้ที่แท้จริงให้คนไทยในหมู่บ้าน ตำบล เปรียบเสมือนเป็นการสร้างฐานรากที่แข็งแรง ให้กับบ้านหลังที่ชื่อว่า “ประเทศไทย” ในเมื่อฐานรากของบ้านแข็งแรง เวลาเจอพายุพัดมาแรงๆ บ้านก็สามารถรับแรงลมได้ฉันใด ประเทศไทยก็สามารถรับพิษเศรษฐกิจ จากต่างประเทศที่จะมากระทบได้ฉันนั้น เนื้อหาในตำราเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยของผู้เขียน ที่ได้ทำการศึกษา เก็บข้อมูล มาเป็นเวลาหลายปี อาจจะบอกได้ว่า ตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้ เพียงแต่พึ่งนำเอาหลักวิชาการมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ แล้วทำการสร้างรูปแบบ ของการบริหารการพัฒนา แบบใหม่ขึ้นมา ซึ่งถ้าตำบลไหน ดำเนินการได้ ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในตำบลนั้นๆได้ สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขึ้นในตำบลได้หลัก 100 ล้านบาทต่อปี !!!!! ถ้าท่านได้ศึกษาตำราเล่มนี้แล้ว อย่างน้อยท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างฐานราก ที่แข็งแรงให้กับ บ้านประเทศไทย ที่ท่านและคนที่ท่านรัก เป็นสมาชิกอยู่ ตำราเล่มนี้ จะเป็นเสมือนคู่มือ การก่อสร้างฐานรากให้กับบ้านประเทศไทย ผู้เขียนเชื่อว่า ถ้าท่านได้ศึกษาตำราเล่มนี้แล้ว เสมือนว่าท่าน ได้เตรียมความพร้อม ที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ของการก่อสร้างฐานรากที่แข็งแรง ให้กับบ้านประเทศไทยของเรา

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 152 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 14.41 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Drrakkiathotmailcom

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว