0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

ในชีวิตของเราทุกคน มีทั้งสุขและทุกข์เข้า มาทักทายอยู่เสมอ แม้หลายครั้งเมื่อมองจาก สายตาคนนอก อาจจะดูเป็นชีวิตที่ราบรื่นสมบูรณ์ดี แต่ไม่มีใครรู้ว่าภายในนั้นมี “เด็กคนนั้น” ซ่อนอยู่เสมอ เด็กที่รู้สึกไม่เป็นที่รัก เด็กที่เก็บซ่อนความฝัน เด็กที่รู้สึกกลัว เด็กที่รู้สึกผิดต่อคนบางคน พวกเขายังอยู่ในนั้นเสมอ และไม่เคยรู้เลยว่า จะออกมาได้ยังไง เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ จึงขอเป็นตัวแทนของ เด็กเหล่านั้น ให้ได้รู้ว่าเรามีหนทางที่จะพาพวกเขาออก มาได้เสมอ เพื่อให้เราได้เป็นอิสระ กล้าทำาตามฝัน และ มีความสุขแบบเต็มหัวใจได้อีกครั้ง ผู้เขียนตั้งใจบอกเล่าเรื่องราวในรูปของเรื่องสั้น เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย ขณะเขียน ผู้เขียนตั้งจิตขอให้ผู้อ่านสามารถ รับรู้ถึงเจตจำานงของผู้เขียนที่ปรารถนาจะสื่อสารให้เกิด ประโยชน์กับผู้อ่านมากที่สุด และระมัดระวังไม่ให้เกิด ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอันใดที่จะกระทบต่อผู้อ่าน รวมถึงอยู่บนพื้นฐานของการเคารพความเป็นส่วนตัว ของเจ้าของเค้าโครงเรื่องที่ได้กรุณามอบประสบการณ์ ที่มีคุณค่าในชีวิตของเขาเหล่านั้น เพื่อดัดแปลงให้เป็น ทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน และหนังสือเล่มนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากผู้เขียน ไม่ได้พบกับครูคนสำาคัญ Vasanth Gopalan ครูผู้สอน วิชาชีวิต ที่บทเรียนเหล่านั้น ได้ช่วยให้ตนเองและผู้อื่น สามารถผ่านวันเวลาของชีวิตมาได้อย่างดีกว่าที่เคย ผ่านมา สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้ ช่วยให้ “ความฝันของเด็กคนนั้น” ในการเป็นนักเขียน ที่สามารถส่งผลกระทบในทางที่ดีต่อใครสักคน ผ่าน การเขียนหนังสือเล่มนี้

รายละเอียด

ISBN : 978-616-94142-4-7

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 132 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 4.26 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ไรเตอร์โซล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว