0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 599.00 ฿

เกี่ยวกับ

แนวคิดการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ ค่านิยม การดูแลตนเอง ทักษะชีวิต กระบวนการกลุ่ม การมีส่วนร่วม การวางแผนอย่างมีส่วนร่วมหรือ AIC เทคนิคการประชุมระดมความคิดเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันหรือ FSC, พรีชีด (PRECEED) พรีชีดโพรซีดโมเดล(PRECEED PROCEDE) แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบเพนเดอร์ การสนับสนุนทางสังคม การตลาดเชิงสังคม ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง การระดมพลังทางสังคม ความเชื่ออำนาจแห่งตน การเสริมสร้างพลังอำนาจ ความสามารถแห่งตน ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการจูงใจเพื่อป้องกันโรค ทฤษฎีการยอมรับ และทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล ตลอดจนทฤษฎีตามแผน แนวคิด ทฤษฎีเหล่านี้ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบ กลยุทธ์ และวิธีการที่มีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงต้องเลือกใช้แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับ บริบทของการวิจัย ทั้งด้าน เนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ต้องการพัฒนา ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งลักษณะของพื้นที่ และองค์ประกอบอื่นๆ

รายละเอียด

ISBN : 9743299432

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 363 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 65.38 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สร้างสรรค์ชีวิตและสังคม

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup