0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 89.00 ฿

เกี่ยวกับ

การเมืองการปกครองไทยสมัยรัฐบาล ป. พิบูลสงคราม เป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่ง โดยมีข้อเท็จจริงประการสำคัญมากเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยคือ รัฐบาลสมัยนั้นได้มีนโยบายรัฐที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ลุ่มลึกซับซ้อนที่ส่งอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้คนในสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน ความโดดเด่นของการเมืองการปกครองไทยสมัยรัฐบาล ป. พิบูลสงคราม มีหลากหลายประเด็น อาทิ ผู้นำทางการเมือง จริยธรรมทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง ค่านิยมทางการเมือง ชนชั้นนำทางการเมือง พรรคการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐธรรมนูญ การส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย การทำให้ประชาธิปไตยแตกหัก หนังสือเล่มนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับประเด็นการเมืองการปกครองไทย ซึ่งผู้เขียนได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม หนังสือเรื่อง การเมืองการปกครองไทยสมัยรัฐบาล ป. พิบูลสงคราม เล่มนี้ มีสาระประกอบด้วย 1. ชีวิตทางการเมืองสมัยรัฐบาล ป. พิบูลสงคราม 2. ทฤษฎีการเมืองสมัยรัฐบาล ป. พิบูลสงคราม 3. สหรัฐอเมริกาในการเมืองการปกครองไทยสมัยรัฐบาล ป. พิบูลสงคราม 4. การเมืองการปกครองสมัยรัฐบาล ป. พิบูลสงคราม 5. รัฐธรรมนูญสมัยรัฐบาล ป. พิบูลสงคราม 6. พรรคการเมืองสมัยรัฐบาล ป. พิบูลสงคราม 7. วัฒนธรรมเผด็จการอำนาจนิยมสมัยรัฐบาล ป. พิบูลสงคราม 8. ทหารนิยมสมัยรัฐบาล ป. พิบูลสงคราม 9. สร้างค่านิยมใหม่ให้ทันสมัยสมัยรัฐบาล ป. พิบูลสงคราม 10. ชาตินิยมสมัยรัฐบาล ป. พิบูลสงคราม 11. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนสมัยรัฐบาล ป. พิบูลสงคราม 12. หน้าที่พลเมืองสมัยรัฐบาล ป. พิบูลสงคราม 13. รัฐและประชาสังคมในระบบการเมืองสมัยรัฐบาล ป. พิบูลสงคราม 14. การสังเคราะห์การเมืองการปกครองไทยสมัยรัฐบาล ป. พิบูลสงคราม

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 185 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 20.46 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ พลเมืองโลก

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17