0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

คู่มือการใช้แอพพลิเคชัน LINE สำหรับการประชุมออนไลน์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 ใช้แอพพลิเคชัน LINE ในการประชุมออนไลน์ แม้ว่าจะมีแอพพลิเคชันที่ออกแบบมาสำหรับการประชุมออนไลน์ เช่น Microsoft Team, Google Hangout, Skype และ Zoom เป็นต้น แต่เนื่องจากองค์กรมีการใช้ LINE ในการติดต่อสื่อสารกันอยู่แล้ว ทำให้บุคลากรมีความคุ้นเคยกับการใช้ LINE ทั้งการส่งข้อความ video call การนำแอพพลิเคชัน LINE มาใช้ในการประชุมออนไลน์จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง ทั้งระยะเวลาการเรียนรู้และประสิทธิภาพของแอพลิเคชัน LINE ที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการประชุมได้ทันที ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหา 5 ส่วนคือ1. ทำไมถึงต้องป็นแอพพลิเคชัน LINE 2. คุณสมบัติของแอพพลิเคชัน LINE สำหรับการประชุมออนไลน์ 3. การตั้งค่าแอพพลิเคชัน LINE เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมออนไลน์ 4. ขั้นตอนการประชุมออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชัน LINE และ 5. การสำรองข้อมูลของแอพลิเคชัน LINE

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 23 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 3.24 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ หนังสือทำเล่น

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup