0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

การจัดการความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในการผลิตข้าวเพื่อรับมือกับภัยแล้ง ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ สู่การนำไปปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยอธิบายกระบวนการจัดการความรู้และแนวทางการนำส่งองค์ความรู้อย่างง่ายและเป็นขั้นตอน เนื้อหาในหนังสือองค์ความรู้ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในการผลิตข้าวเพื่อรับมือกับภัยแล้ง กรณีศึกษาเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2557

รายละเอียด

ISBN : 978-974-625-881-4

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 44 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 15.51 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ KBS Knowledge BookStore

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว