0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 89.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเรื่อง การเมืองการปกครองไทยสมัยรัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เล่มนี้ ผู้เขียนได้มีการวิเคราะห์ในเชิงทฤษฎีการเมืองเพิ่มเติมแต่ยังคงโครงสร้างการนำเสนอหนังสือไว้ตามเดิม หนังสือเรื่อง การเมืองการปกครองไทยสมัยรัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เล่มนี้ มีสาระประกอบด้วย 1. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองสมัยรัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 2. การเมืองการปกครองสมัยรัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 3. รัฐธรรมนูญสมัยรัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 4. พรรคการเมืองสมัยรัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 5. วัฒนธรรมเผด็จการอำนาจนิยมสมัยรัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 6. เอกลักษณ์เผด็จการอำนาจนิยมสมัยรัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 7. เผด็จการพ่อขุนอุปถัมภ์สมัยรัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 8. กระบวนการสร้างให้เกิดความกลัวสมัยรัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 9. การพัฒนาประเทศให้ทันสมัยสมัยรัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 10. กระบวนการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์สมัยรัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 11. การมีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยรัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 12. หน้าที่พลเมืองสมัยรัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 13. รัฐและประชาสังคมในระบบการเมืองสมัยรัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 14. การสังเคราะห์การเมืองการปกครองไทยสมัยรัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ การเมืองการปกครองไทยสมัยรัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการทางการเมืองของไทยสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยค่านิยมทางการเมืองตามวัฒนธรรมเผด็จการอำนาจนิยมได้ฝังรากลึกในวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยจนไม่อาจเปลี่ยนแปลงไปสู่วัฒนธรรมประชาธิปไตยได้ง่ายนัก การเมืองการปกครองไทยสมัยรัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นสมัยแห่งการทำลายประชาธิปไตยเสรีนิยมให้แตกหักเพราะประชาธิปไตยเสรีนิยมถูกมองว่าเป็นประชาธิปไตยตะวันตก ซึ่งไม่เหมาะสมกับสังคมการเมืองไทย โดยไทยควรหันมาปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ ที่เน้นการใช้อำนาจเผด็จการอำนาจนิยมของผู้นำที่เด็ดขาดในลักษณะที่เรียกว่า เผด็จการพ่อขุนอุปถัมภ์ หนังสือเล่มนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับประเด็นการเมืองการปกครองไทย ซึ่งผู้เขียนได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 255 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 94.21 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ พลเมืองโลก

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17