0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

บุคลากรขององค์กรย่อมได้รับผลตอบแทนทั้งในรูปแบบของ “ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน” และ “ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน” ปัจจุบันการดำเนินการทางบัญชีมีการปรับเปลี่ยนโดยมีการคำนึงถึงผลประโยชน์พนักงานที่ต้องจ่ายในอนาคตด้วย ผลประโยชน์พนักงานจึงประกอบด้วย ผลประโยชน์ระยะสั้น ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น และผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (TAS19) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAEs) กำหนดให้กิจการต้องรับรู้ผลประโยชน์แต่ละประเภทของพนักงาน เพื่อการสำรองหนี้สินที่เกิดขึ้นจากผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายให้พนักงาน โดยกำหนดให้รับรู้ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงานทุกประเภท ป้องไม่ให้บริษัทขาดทุน ลดความสับสนและซับซ้อน เพื่อการวางแผนกิจการให้เกิดปรโยชน์สูงสุด +++++++++++++++++++++++++

รายละเอียด

ISBN : 9786163023247

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 25 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 12.18 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup