12 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ได้จัดทำ คู่มือประชาชน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับการป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ ฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อแนะนำให้ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้อง มีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ รวมทั้งมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะสามารถป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียด

ISBN : 9786161116460

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 27 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 7.67 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ กรมอนามัย

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup