0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 248.00 ฿

เกี่ยวกับ

“อย่าตัดสินอนาคตจากพฤติกรรมที่ติดเป็นนิสัยในวันนี้ แต่จงก􀁑ำหนด พฤติกรรมของวันนี้เพื่ออนาคตที่เราปรารถนา” การใช้ชีวิตท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ การแข่งขันในทุก ๆ ด้าน โลกแห่งข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ก้าวไปไม่หยุดนิ่งเช่นนี้ ทุกคนต่างต้องเผชิญ ปัญหามากมาย ที่เข้ามาท้าทายและทดสอบความแข็งแกร่งบนเส้นทางสู่ความ ส􀁑ำเร็จ โดยเฉพาะในช่วงวัยมหาวิทยาลัย วัยแห่งการเรียนรู้และค้นหาตัวเองเพื่อก้าวสู่โลกแห่งการท􀁑ำงานที่แท้จริง จึงจ􀁑ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี “กลยุทธ์และ วิสัยทัศน์” ที่เปี่ยมด้วยพลัง เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายที่มุ่งหวังตั้งใจไว้ “รอให้จบมหา’ลัย ก็ (เกือบ) สายเสียแล้ว” หนังสืออันทรงคุณค่า จากอาจารย์ควอนโอยุล ผู้ก่อตั้งสถาบันวิจัยเกาหลีศึกษา และวิทยากรแนะแนว ในมหาวิทยาลัยชั้นน􀁑ำต่าง ๆ ค􀁑ำแนะน􀁑ำที่สามารถน􀁑ำมาปรับใช้ได้จริงในชีวิต ประจ􀁑ำวัน อีกทั้งยังมอบแรงบันดาลใจ เพื่อช่วยให้ทุกคนกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมสู่ความส􀁑ำเร็จในวันข้างหน้าตามที่ทุกคนปรารถนาไว้ ด้วย ความพยายามและพลังที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ ความส􀁑ำเร็จนั้นอยู่ไม่ไกล เตรียม ตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อม หนังสือเล่มนี้มีค􀁑ำตอบให้คุณแล้ว

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 386 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 25.07 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Pran Publishing

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup