0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 299.00 ฿

เกี่ยวกับ

การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นหลักแห่งกฎหมายว่าด้วยการที่บุคคลอื่นเข้าใช้โดยไม่ชอบธรรมซึ่ง งานของบุคคลหนึ่ง การใช้อย่างเป็นธรรม ก็จะเป็นข้อยกเว้น (exception) หรือความเป็น อิสระจากกฎข้อบังคับ (exemption) ของการละเมิดลิขสิทธิ์ หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็น สิ่งที่กฎหมายอนุญาตให้ทําได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ เป็นพื้นที่อันเป็นที่ขัดใจของเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ แต่เป็นพื้นที่อันเป็นที่พึงใจของ สาธารณชน โดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลหนึ่ง เพื่อการผลิตงาน ของตนเอง หรือเพื่อเหตุผลอื่นใด อันหากไม่มีหลักกฎหมายว่าด้วยการใช้อย่างเป็นธรรม อาจจะถือว่าการกระทําดังกล่าว เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

รายละเอียด

ISBN : 9786163023421

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 647 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 45.58 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว