1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

"ลดน้ำหนัก ไม่มีทางลัด แต่มีเคล็ดลับ" เขียนจากประสบการณ์ในการลดน้ำหนักกว่า 20 ปี ทั้งที่ประสบความล้มเหลว และ ความสำเร็จ หากท่านเคยลดน้ำหนัก โดยใช้วิธีทางลัดทั้งหลายมาแล้ว และล้มเหลวมาจนสรุปได้เหมือนผู้เขียนแล้วว่า “ไม่มีทางลัด ในการลดน้ำหนัก” หนังสือเล่มนี้เขียนเพื่อท่าน ผู้เขียนแบ่งช่วงชีวิตการลดน้ำหนักเป็น 2 ช่วงใหญ่ ก็คือ ประสบการณ์แห่งความล้มเหลว และ ประสบการณ์แห่งความสำเร็จ ในช่วงประสบการณ์แห่งความสำเร็จ ผู้เขียนลดน้ำหนัก 4 ครั้ง ครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จแล้ว สามารถลดน้ำหนักจาก 105 เหลือ 72 ก.ก. อย่างไรก็ตาม มันมีเหตุให้ต้องลดครั้งที่ 2,3 และ 4 ตามมา แต่ก็เป็นเพียงการลดน้ำหนักแบบเก็บรายละเอียด เพราะไม่ได้ลดมากมายเหมือนกับครั้งแรก การได้ลดน้ำหนักถึง 4 ครั้งในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ทั้งที่ทำงานอยู่ที่บ้าน, ทำงานกับองค์กรที่เราคุมสภาพแวดล้อมไม่ได้, ย้ายบ้านไปยังที่ที่ไม่ได้อยู่ใกล้สถานที่ออกกำลังกาย และ มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถออกกำลังโดยการวิ่งได้(เหมือนครั้งก่อนๆ) เป็นต้น ประสบการณ์ที่สำเร็จถึง 4 ครั้ง ทำให้ผู้เขียนมีเคล็ดลับที่แพรวพราวยิ่งขึ้น พัฒนาการในการดูแลสุขภาพก็พัฒนาขึ้นด้วย (รายละเอียดเพิ่ม www.poeclub.org)

รายละเอียด

วันวางขาย :

ประเภทไฟล์ : ePub

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ WK Dreamer

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup