0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 149.00 ฿

เกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ในเชิงวิชาการยังคงอยู่ในลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปต่อภาคส่วนต่าง ๆอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง ทำให้ CSR มีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยของสังคมโลก ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมขององค์กรต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กรและนอกองค์กรด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในการที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข ภายในหนังสือ “ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)” เล่มนี้ ได้อธิบายถึงรายละเอียดต่าง ๆเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมเอาไว้เพื่อเติมเต็มความรู้ได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก และผู้ที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติมความรู้และนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนและการทำงานได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 50 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 4.07 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ดร.วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์ จงแจ่ม/สนพ.พิมพ์วลี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup