2 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

การนับคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate counting) เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ถูกกำหนดไว้สำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ต้องเข้าใจและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือก จากการดำเนินการของโครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายบริบาลรักษาเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น ได้มีการจัดทำชุดสอนเรื่องเบาหวาน (DSME Module) เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน พบว่าในเรื่องเกี่ยวกับอาหารและการนับคาร์โบไฮเดรต เอกสารข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบันมีความแตกต่างกันหลากหลาย ทำให้ผู้สอนและผู้เป็นเบาหวานเข้าใจยาก และมีความสับสนในการเลือกใช้ ทางคณะกรรมการของโครงการฯ จึงได้ประสานความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ร่วมกันพัฒนาคู่มือการนับคาร์โบไฮเดรตเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานและมีข้อมูลไปในทางเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า "รู้จักคาร์บ รู้จักนับ ปรับสมดุล ควบคุมเบาหวาน"

รายละเอียด

ISBN : 978-616-92070-8-5

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 88 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 16.45 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ dmthaiorggmailcom

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup