12 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

"การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550" หนังสือที่ว่าด้วย แนวคิดการกระจายอานาจการปกครองนั้นเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง ในการพัฒนาประชาธิปไตยทั่วโลก เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง โดยที่รัฐบาลกลางมอบอานาจบางประการของตนให้องค์การปกครองท้องถิ่นไปจัดบริการสาธารณะต่างๆเพื่อประชาชน ด้วยการปกครองอย่างมีอานาจอิสระ

รายละเอียด

ISBN : 978-974-458-364-2

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 120 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 13.48 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Prachatai Book Club

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup