0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

เงินเฟ้อและทองคำน่าจะเป็นเรื่องที่ท้าทายและน่าสนใจตลอดกาล ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน และชีวิตประจำวันของเราอย่างไม่ซ้ำกัน ในระยะสั้น ๆ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือความผันผวนในราคาของสินค้าและบริการอาจทำให้เราต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทองคำเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความเสถียรในวงการการเงินตลอดเวลาหลายปี เรามักเห็นการใช้ทองคำเป็นเครื่องมือในการลงทุน หรือการเก็งกำไรในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน เช่นวิกฤตการเงิน การเชื่อมโยงระหว่างเงินเฟ้อและทองคำเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างที่ส่งผลต่อเงินเฟ้ออาจทำให้ราคาของทองคำเปลี่ยนแปลงไปด้วย และบางครั้งการลงทุนในทองคำก็เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันตัวจากความสั่นสะเทือนของเงินเฟ้อได้ดี ๆ ด้วย

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 46 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 18.96 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ โกลี่เกรลบุ๊ก

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup