0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

ทีมที่ดีต้องมีการบริหารทีมงาน มีขั้นตอน ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติ ขั้นการตรวจสอบ และขั้นการแก้ไขแล้วนำไปปฏิบัติ โดยต้องมีการกำหนดบทบาทของทีมงาน บทบาทของสมาชิกทีมงานด้านการทำงาน การแสดงความคิดเห็น การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การให้ความร่วมมือ และบทบาทของผู้นำ ที่ต้องทำหน้าที่ให้เหมาะสมกับสมาชิก การเอาใจใส่สมาชิก การจัดการความขัดแย้ง การพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ และสุดท้ายคือการประเมินทีมงาน โดยจะเป็นการประเมินผลงานโดยรวมของทีมงาน และการประเมินผลงานของสมาชิกในทีม โดยมีวิธีการประเมินแบบจดบันทึกปริมาณงาน แบบให้คะแนน ฯลฯ และการพัฒนาทีมงาน ภายในหนังสือ “การทำงานเป็นทีม (Team Working)” เล่มนี้ ได้สรุปและอธิบายถึงการทำงานเป็นทีมที่เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ทุกระดับชั้น และผู้ที่สนใจเพื่อใช้เป็นแนวทางเพิ่มเติมความรู้และนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี . ดร.วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์ จงแจ่ม

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 51 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 4.34 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ดร.วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์ จงแจ่ม/สนพ.พิมพ์วลี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว