0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 139.00 ฿

เกี่ยวกับ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เกิดทักษะและสามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารนั้น จำเป็นต้องเริ่มจากการฝึกสะกดคำ และท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อน เพื่อจะทำให้สามารถเข้าใจความหมายของคำ ประโยค ข้อความ วลี หรือรวมทั้งบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือเล่มนี้ จะทำให้ท่านรักในการเรียนภาษาอังกฤษ มากขึ้น ด้วยเนื้อหาเป็นการสร้างสรรค์ จัดชุดคำศัพท์ แบ่งตามหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง เริ่มจากชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานแบบง่ายสำหรับชั้นอนุบาล ซึ่งเป็นคำสั้น ๆ มีพยัญชนะในภาษาอังกฤษกัน 3 ตัว โดยเป็นคำศัพท์ในหมวดที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน และสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก ต่อด้วยชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานในระดับประถมศึกษาตั้งแต่ ชั้น ป.1 ถึง ชั้น ป.6 เป็นคำและกลุ่มคำ ที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ จำนวนคำศัพท์แบ่งตามระดับชั้นของการเรียนรู้ ซึ่งสามารถนำเป็นกรอบแนวทางเบื้องต้นให้กับครูผู้สอน โดยสามารถเพิ่มจำนวนคำได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากในภาษาอังกฤษนั้นมีการอ่าน การออกเสียงคำ ที่แตกต่างต่างกัน ทั้งเสียงสั้น เสียงยาว engdict.com จึงได้พัฒนาระบบโดยจัดทำรูปแบบของหนังสือที่แตกต่างจากหนังสือทั่วไป เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่สำหรับผู้เรียน ด้วยการทำไฮไลต์สีของตัวตัวอักษร เพื่อง่ายต่อการอ่านสะกดคำ โดยจัดเรียงลำดับจากจำนวนตัวอักษรน้อยไปหามาก อีกทั้งมีวิธีการใช้งานสำหรับสีของตัวอักษรแต่ละตัว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เรียน เราเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการ เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น เพราะการเรียนรู้ของเด็กๆ ไม่ได้จดจำการสะกดคำทั้งพยัญชนะและสระได้ทุกตัว แต่สามารถประมวลความจำออกมาเป็นภาพกับสิ่งที่ได้พบเห็นอยู่เป็นประจำ สร้างการจดจำให้เด็กแบบฝังลึก ด้วยการนำกระบวนเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย ตามหลักการและกระบวนการเรียนรู้ของ BBL ( Brain Based Learning ) เข้ามาร่วมด้วย สีสันต่างๆ เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจของเด็ก เสริมสร้างให้เด็กนั้นมีสมาธิ อยู่กับสิ่งที่เขาสนใจ สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างเปิดกว้าง และสามารถจดจำคำศัพท์นั้นได้ง่ายอีกด้วย

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 202 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 74.84 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Pawano Book

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup