12 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

"จากกรณีที่ประชาชน/ชุมชนในทุกภาคของประเทศประสบภาวะพิบัติภัย เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม ฝนแล้ง ฯลฯ ทำให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ มากมายกับประชาชน โดยเฉพาะผลกระทบด้านสุขภาพจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ หากประชาชนมีการบริโภคน้ำและอาหารที่ไม่สะอาดปลอดภัย ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือโดยการจัดหาน้ำอุปโภค บริโภคให้กับประชาชนแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยก็คือ การป้องกันควบคุมโรคที่มีสาเหตุจากน้ำและอาหารเป็นสื่อซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ "

รายละเอียด

ISBN : 978-616-11-2261-4

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 32 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 31.79 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ กรมอนามัย

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup