0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 320.00 ฿

เกี่ยวกับ

สมุดภาพตัวอย่างกิจกรรม (เล่มที่ 1) มีภาพตัวอย่างกิจกรรมมากกว่า 70 กิจกรรม ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ที่ครอบคลุมพัฒนาการที่สำคัญในวัยอนุบาล คือ 1. พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว (กล้ามเนื้อมัดใหญ่) 2. กิจกรรมฝึกการคงสมาธิ และฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 3. กิจกรรมส่งเสริมพื้นฐานทางสติปัญญา 4. การฝึกทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน และ 5. การส่งเสริมทักษะทางภาษา (การขยายคำศัพท์ การฝึกฟังจับใจความ การพูดสื่อสาร) เหมาะสำหรับ • คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครู เพื่อใช้เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น • คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครูในโรงเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กวัย 3-7 ขวบ โดยทั่วไปได้ จุดเด่น • เป็นกิจกรรมที่นักกระตุ้นพัฒนาการที่ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” ใช้ในการปฎิบัติงานจริง ในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีพัฒนาการช้า • ผู้จัดทำสมุดภาพตัวอย่างกิจกรรม (เล่มที่ 1) เลือกกิจกรรมตัวอย่างที่สามารถประยุกต์การสอนที่บ้านได้จริง • ผู้จัดทำบอกวิธีการสอนทุกกิจกรรม นอกจากนี้จะแทรกเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหา ตลอดจนเสนอแนะการต่อยอดหรือการขยายการเรียนรู้เพิ่มเติมให้อีกด้วย

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 118 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 61.81 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Baan Aun Rak

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup