0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

เมื่อมีการตกลงทำสัญญาระหว่างกัน โดยเฉพาะสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ คือ “สัญญาฝากทรัพย์” และ “สัญญาขายฝาก” นอกจากจะเกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญาในทางกฎหมายแล้ว ภาระภาษีจากการทำสัญญา ซึ่งได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ ซึ่งในเล่มนี้ได้ยกกรณีที่เกิดขึ้นจริง ให้ศึกษาและทำความเข้าใจให้ถูกต้องตามกฎหมาย กรณีฝากทรัพย์ ผู้รับฝากต้องคืนดอกผลอันเกิดแต่ทรัพย์ที่ฝากแก่ผู้ฝาก เช่น ฝากสุนัขแล้วสุนัขที่รับฝากคลอดลูก ต้องคืนทั้งแม่และลูกสุนัข กรณีขายฝาก ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนหรือซื้อทรัพย์สินคืนหรือไม่ก็ได้ ฯลฯ รวมถึงแนะนำภาระภาษีเมื่อมีการตกลงทำสัญญาทั้ง 2 ประเภทนี้ว่าจัดเป็นเงินได้ประเภทใด นำมาหักเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ ต้องเสียภาษีตัวใดบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียด

ISBN : 9786163022691

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 24 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 6.94 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup