0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

หนังสือถอดบทเรียนองค์ความรู้เรื่องการกระบวนการจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว จากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวเมืองแม่แจ่ม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อเป็นบทเรียนตัวอย่างแก่ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสนใจนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาการจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวของพื้นที่ศึกษาอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยเรียบเรียงเนื้อหาตามหัวข้อดังนี้ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์ชุมชนและทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว เครื่องมือสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่งเที่ยว และ กระบวนการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว

รายละเอียด

ISBN : 978-974-625-811-1

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 43 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 137.67 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ KBS Knowledge BookStore

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว